Innovatief en Concurrerend

Innovatief en Concurrerend

In een recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit in samenwerking met BSA scoort Nederland vijfde op de lijst van meest concurrerende IT landen ter wereld.

Het onderzoek noemt zes belangrijke factoren die een stimulerende omgeving creëren: een groot aanbod van geschoold personeel, een innovatieve cultuur, een hoogwaardige technologie-infrastructuur, een robuust rechtssysteem dat intellectueel eigendom beschermt, een stabiele, open, en competitieve economie, en een regering die de juiste balans weet te vinden tussen het
stimuleren van technologie en de markt zijn werk laten doen.

Nederland scoort met name hoog door de goede IT infrastructuur. Minder goed scoort Nederland op Human Capital, een lijst die met stip aangevoerd wordt door de Verenigde Staten, met daarachter Zuid Korea, de UK, en China. Download [5]hier het complete onderzoek.

De Erasmus Innovatie Monitor 2009 meldt dat bedrijven die investeren in vernieuwing en innovatie het minste hinder ondervinden van de huidige economische tegenwind. Zij stellen daarbij dat sociale innovatie belangrijker is dan R&D. Slim managen, innovatief organiseren en de samenwerking met klanten, leveranciers en kennisinstellingen blijken doorslaggevende factoren te zijn!