Mens versus Machine

De mens heeft altijd gebruik gemaakt van gereedschap. Tot nu toe werd dit gereedschap slechts als verlengstuk van onszelf gezien, maar de huidige technologie grijpt steeds verder in in ons handelen en kan ons denken zelfs gedeeltelijk overnemen.

Waar staan we op dit moment? Wat kunnen we al met AI en Machine learning, wat zijn de ethische aspecten en wat betekent dit voor het mens zijn? Wat kunnen computers al, en waar zijn ze juist heel slecht in? Kunnen machines daadwerkelijk onze banen overnemen en wat betekent dat voor de HR afdeling?

Nell Watson en Alix Rubsaam spreken beiden over AI, Machine Intelligence en de relatie tussen computers en mensen. Alix Rubsaam doet als Phd kandidaat onderzoek naar het posthumanisme en het grensgebied tussen mens en technologie. Nell Watson werkt onder andere aan Openeth, dat ethische dilemma’s voor mens en machine onderzoekt.