Tegendraads ondernemen

Tegendraads ondernemen

Sjef Peeraer, bekend vanwege zijn innovatieve oplossingen op het gebied van energie, heeft weer een nieuw product gelanceerd: Atoomstroom.nl. Atoomstroom.nl is de eerste en enige Nederlandse leverancier van 100% met kerncentrales opgewekte elektriciteit, de elektriciteit is daardoor CO2-vrij en niet afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals kolen of gas.

Het initiatief heeft geleid tot levendige discussies, onder andere op de site van De Telegraaf.

Sjef Peeraer is eigenaar en oprichter van het energie-innovatieburo SP Innovation. Hij is een early adopter en zijn tegendraadse mening wordt door velen achteraf als ‘eye-opener’ ervaren. Sjef staat bekend om zijn prikkelende lezingen die vaak de start zijn van een nieuwe denkwijze en daarmee van het innovatie proces.