Wat is de biobased economy?

Julia Rijssenbeek spreker

De huidige energiebronnen worden schaarser en natuurlijke ecosystemen staan onder druk. Het gaat langzaam, maar ondertussen realiseert iedereen zich wel dat we moeten inzetten op een systeemverandering. Maar hoe dan?

De VS en China zetten groots in op de biobased economy. In de biobased economy worden fossiele grondstoffen door hernieuwbare biologische grondstoffen vervangen. Synthetische biologie wordt hierin als sleuteltechnologie gezien. Het zou de bouwstenen kunnen leveren voor een duurzaam alternatief voor de huidige vervuilende industrie; van medicijnen, tot energie en voedsel. Door te leren van de samenwerking met biologische systemen kunnen we op een andere manier naar materialen en productie te kijken: circulair, ecologisch en niet-vervuilend.

Wat is de biobased economy precies, hoe kan het vorm gaan krijgen en wat zijn de gevolgen? Julia Rijssenbeek doet onderzoek naar synthetische biologie en de (ethische) gevolgen van de inzet daarvan. In haar lezing legt ze uit hoe je door te leren van biologie een alternatief zou kunnen ontwerpen voor ons huidige industriële model.