Eline de Jong

Booking request

Eline de Jong

Eline de Jong

Eline de Jong - spreker

Eline de Jong is filosoof, ethicus en onderzoeker. Ze werkte bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar ze op verzoek van de regering onderzoek deed naar de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving. Ze is co-auteur van het adviesrapport Opgave AI. De Nieuwe Systeemtechnologie, waarin de WRR uiteenzet wat ervoor nodig is om een disruptieve technologie als AI in te bedden in de samenleving. Lessen die niet alleen voor de overheid relevant zijn, maar ook voor organisaties die zelf AI (willen) inzetten.

Als zelfstandig onderzoeker publiceerde Eline in het academische journal Digital Society over hoe de samenleving zich kan voorbereiden op the next big thing: quantumtechnologie. Quantum computers hebben grote gevolgen voor bijvoorbeeld de veiligheid van het internet en onze digitale communicatie. Vaak zijn we als samenleving te vroeg of te laat met het nadenken over de impact van dit soort nieuwe technologieën, maar bij quantumtechnologie lijken we precies op tijd. Als lid van de ECP werkgroep ‘Quantum Impact Assessment’ werkt ze op dit moment aan de ontwikkeling van een tool voor organisaties om proactief na te denken over de implicaties van het gebruik van quantumtechnologie.

Eline de Jong spreker

Eerder was Eline host van de filosofische talkshow De Idee, waarin ze denkers als Peter-Paul Verbeek, Dirk de Wachter en Marly Huijer interviewde over de versmelting tussen mens en technologie, onze zoektocht naar geluk en discipline in tijden van overvloed.

Ze spreekt over ethische en maatschappelijke implicaties van nieuwe technologie, Artificiele Intelligentie en Quantum technologie.

Een aantal van haar lezingen:

Inbedding van nieuwe technologieën in de samenleving of organisatie

Niemand is bang voor een föhn, iedereen kan met een stofzuiger overweg en het duurde niet lang voordat ieder huis was uitgerust met een magnetron. Sommige technologieën voegen zich moeiteloos in ons dagelijks leven. Andere technologieën veranderen ons leven. Een wereld zonder elektriciteit of computer is haast onvoorstelbaar, onze manier van leven is met deze technologieën verweven.
Artificiële Intelligentie (AI) is hard op weg om de volgende technologie in dit illustere rijtje te worden. Door zijn veelvormigheid en brede toepasbaarheid zet AI overal in de samenleving verandering in gang. Hoe kunnen we die verandering zo goed mogelijk begeleiden, of zelfs leiden? Eline belicht de verschillende aspecten van dit inbeddingsproces.
Quantum Technologie is the new kid on the block. De technologie staat in de kinderschoenen, maar heeft een veelbelovende toekomst in het verschiet met toepassingen die zich uitstrekken van defensie tot de energiesector en van medisch onderzoek tot machine learning. Hoe die toekomst eruit zal zien, weet niemand. En toch moeten we er ons nu al op voorbereiden. Waarom? En hoe kunnen we anticiperen op een onbekende toekomst?

Wat is digitale ethiek (niet)?

Er zijn inmiddels ontelbare ethische codes, richtlijnen, handreikingen en principes. Vaak een handvol waarden of uitgangspunten waarmee niemand het oneens zal zijn. De kloof tussen dit soort lijstjes en de praktijk is echter groot. Wat betekent het bijvoorbeeld als AI geen afbreuk mag doen aan de ‘autonomie’ van de mens, of als overwegingen over privacy en veiligheid elkaar snijden?
Juist dáárover gaat ethiek: geen checklist, maar een open en expliciete discussie over waarden. Eline introduceert een dynamische benadering van digitale ethiek.

Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.