Lotte Meeuwissen

Lotte speaks Engels, Nederlands

Topics: Creativiteit, Innovatie

Services: Keynote, Presentatie, Workshop

More info: LinkedIn, Website, Twitter,

Booking request

Lotte Meeuwissen

Lotte Meeuwissen

Lotte Meeuwissen spreker

Lotte Meeuwissen ontwerpt ‘experiential learning tools’ die transformatieprocessen ondersteunen en activeren. Ze onderzoekt toegepaste creativiteit in een breed scala van omgevingen en helpt organisaties om het creatieve vertrouwen van teams en individuen te stimuleren. Lotte is er van overtuigd dat leren vanuit ervaring de meest waardevolle vorm van groei is. Met een interesse in de zintuigen, een fascinatie voor het brein en een oog voor mensgerichte ervaringen, ziet zij het als haar missie om ieder type leerervaring meer holistisch te maken.

Na een propedeuse communicatiewetenschappen aan de UVA, studeerde Lotte aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze heeft ervaring in een breed scala aan contexten: zo heeft ze opdrachten gedaan voor grotere bedrijven zoals Danone, NGO’s zoals Artsen Zonder Grenzen en educatieve organisaties zoals Agora Onderwijs.

Creative confidence

Navigeren door een onzekere wereld wordt gemakkelijker als je je creativiteit kan aanspreken. Dit geldt zowel voor het individu als voor het hele team. Maar hoe doe je dat?

Creativiteit is simpelweg het naar de bewustwording brengen van, vaak in eerste instantie lukrake, connecties die je brein maakt. Het is een natuurlijk mechanisme van het menselijk brein dat je kunt trainen. Creativiteit gaat over het vermogen om vrij te speculeren, de verbeeldingskracht in te zetten en te experimenteren. Dit zijn cognitieve taken waarin het emotionele en sensoriële brein een belangrijke rol spelen.

Het aanleren van creativiteit is een complex en kwetsbaar proces: omdat je je in het spectrum van niet-weten bevindt, omdat je vaak emotionele risico’s neemt en omdat je jezelf blootstelt. Anders gezegd: om innovatieve vraagstukken op te kunnen lossen zal je moeten beginnen bij het versterken van het ‘creative confidence’ van een team.

Wat kun je verwachten?
Wil jij stapsgewijs ervaren wat ‘creative confidence’ is? Lotte neemt je mee in een lezing waarin je door middel van ervaring leert om de creatieve connecties die het brein maakt naar de realiteit te brengen.

Het brein.
Er zijn drie onderdelen van het brein die geassocieerd worden met creativiteit. Om creatieve ideeën de wereld in te brengen moet het hersengebied dat ons laat dagdromen samenwerken met het hersengebied dat concrete plannen maakt. Hier komt het derde hersengebied in spel, het salience network, het onderdeel van het brein dat schakelt tussen die twee.

Verbeeldingskracht.
Verandering begint altijd bij de verbeeldingskracht. Als je mensen wil ondersteunen in het brengen van verandering in de wereld moet je hen leren in te beelden wat voor toekomst zij willen, wat de mogelijkheden zijn en hoe ze daar kunnen komen.

Experiment.
Als je wil dat een team innovatieve uitdagingen aangaat met verwondering, openheid en nieuwsgierigheid, zal je weg moeten bewegen van de opvattingen ‘goed’ of ‘fout’. In plaats daarvan zal je het team moeten ondersteunen in de mindset van experimenteren en het supporten in het maken van beslissingen vanuit ‘creatieve confidence’.

Wil je leren hoe je team creatiever omgaat met een onzekere wereld, boek Lotte dan voor een lezing of workshop!

Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.