Sietske Rozie

Booking request

Sietske Rozie

Sietske Rozie

Sietske Rozie spreker

Sietske Rozie is expert op het gebied van Artificiële Intelligentie in de gezondheidszorg. Ze werkte van 2004 tot 2022 als arts waaronder 7 jaar als radioloog. Daarnaast was en is zij werkzaam bij Businessschool TIAS waar zij momenteel gastdocent Artificiële Intelligentie is. 

AI wordt steeds vaker ingezet in de gezondheidszorg en zo ook in de radiologie waar beelden geanalyseerd of zelfs mede beoordeeld worden met behulp van software die AI bevat. Omdat het om cruciale beslissingen gaat, is het belangrijk om te weten waar AI wel en niet toe in staat is en hoe de technologie samen moet werken met menselijke denkprocessen.

Aandacht en bewustwording en verandering van gedrag binnen de gezondheidszorg is dan ook noodzakelijk. Niet alleen voor het werk in de nabije toekomst, maar ook om er voor te zorgen dat de implementatie binnen de gezondheidszorg op een goede manier gebeurt (zonder bias bijvoorbeeld). Sietske ziet juist dat de kloof tussen medewerkers die iets weten over en doen met AI (zoals het ontwikkelen van en onderzoek doen naar AI) en degene die een afwachtende houding hebben steeds groter wordt. En dat terwijl de vraagstukken en relevante problemen waarbij AI mogelijk kan helpen vanuit het veld moeten komen.

De keynotes van Sietske gaan over dit veranderende landschap en geven inzicht in de toekomst en mogelijkheden van AI in de gezondheidszorg. Op ludieke en interactieve wijze probeert ze antwoord te geven op vragen als: Hoe bereiden we de ontwikkelaars van deze toepassingen en de zorgprofessionals voor op deze nieuwe manier van samenwerken? Wat betekent dit voor de rol van artsen? Hoe zal de relatie tussen dokter en patiënt hierdoor veranderen? Wat is er nodig om zowel gebruikers als ontwikkelaars bewust te maken van de manier waarop artsen medische beslissingen nemen; nu en in de toekomst?

Samen met Roos van Graas, HR expert, maakt zij sinds 2022 de podcast “Beter worden met Roos&Rozie” voor het artsenvakblad Medisch Contact. De podcast gaat over Human Resources en Leiderschap in de zorg en behandelt allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor duurzame inzetbaarheid.

Om de Radiologie meer zichtbaarheid te geven is Sietske nog steeds zeer actief betrokken binnen de Nederlandse Vereniging voor Radiologie als lid van de Commissie Kwaliteit en als sparringspartner van de werkgroep Zichtbaarheid.

Voor het boek Zorg voor transitie (10 mei 2023) schreef ze Samen met data scientist Egge van der Poel het hoofdstuk Kunstmatige intelligentie en data science in de zorg, waarin zij onder andere de rollen van de diverse stakeholders uit de zorg mbt de visie, strategie, ontwikkeling en implementatie van AI bespreken.

”Lastiger zijn vaak de uitdagingen waar ‘zachtere’ zaken zoals besluitvorming, cultuur en vertrouwen een rol spelen. Deze ‘zachte’ kennisgebieden zijn net zo belangrijk als de validiteit van de ‘harde’ data en spelen dus ook een belangrijke rol in het relatief nieuwe onderzoeksveld data science.”
–Sietske Rozie, Zorg voor transitie (2023)

Voorbeelden van eerdere lezingen:

Should innovation become maintenance?
ITEA, Eureka,RD&I cluster software innovatie bijeenkomst Helsinki 2022
De zorg als voorbeeld van een sector waarin empowerment en vertrouwen van medewerkers belangrijk is voor de ontwikkeling, implementatie en gebruik van software innovatie waar AI bij gebruikt wordt. Hoe nemen zorgprofessionals nu medische beslissingen en waarom is het belangrijk het verschil tussen menselijke en kunstmatige intelligentie te weten als software ingenieur en als zorgprofessional? Op welke manier speelt bias en ruis een rol bij het nemen van medische beslissingen? Welke behoeften heeft de zorg op het gebied van AI?

Beter worden met AI
Zorg&ICT Beurs 2022
Hoe werkt de zelflerende machine in de hoofden van de zorgprofessional en hoe leren we van fouten? Zijn we ons als patient, zorgprofessional en AI ontwikkelaar bewust van ons gedrag? Wat kan AI daar aan verbeteren en waarom is het belangrijk dat de ontwikkeling van AI toepassingen voor de zorg divers en inclusief benaderd wordt? Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals kunnen onderzoeken of en hoe data hun leervermogen kan optimaliseren?

Duurzame inzetbaarheid: de rol van data en AI
Werkgeversorganisatie SIGRA, 2022
Duurzame inzetbaarheid en behoud van zorgpersoneel; de rol van medisch leiderschap en de ontwikkeling van HR in de zorg. Hoe helpen we medewerkers gezond te blijven in een werkomgeving met veel aandachttrekkende technologie? Verandert de autonomie van de medewerker door de komst van AI? Wie legt aan de patiënt uit dat de beslissing van de kunstmatige intelligentie is als de transparantie is verdwenen? Hoe kunnen we in de zorg leren van andere sectoren?

Transitie van intelligentie in de zorg
Artificiële intelligentie zal niet jouw plaats als zorgprofessional overnemen, maar die van jouw collega die geen artificiele intelligentie gebruikt. Is dit het einde van middelmatigheid in de zorg en het einde van de behoefte aan vrije artsenkeuze op basis van verschillen in kwaliteit? Worden we ons bewuster van de manier waarop we als arts beslissingen nemen? Hoe verbeter dat de kwaliteit van zorg? Wie is er straks eindverantwoordelijk voor de beslissingen die de patiënt samen met AI genomen heeft? Shared decision making krijgt wellicht een andere invulling en betekenis.

Sietske Rozie bij Health Valley 2023:

Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.