Blijven we thuiswerken?

In het begin van de pandemie, toen iedereen ineens moest thuiswerken, leek het even alsof er vooral voordelen waren: een betere balans tussen werk en privé, minder reistijd en een hogere productiviteit. Maar naarmate de pandemie vorderde, werden naast de voordelen, ook steeds meer nadelen zichtbaar: minder binding en loyaliteit met het bedrijf, eenzaamheid, minder kennisdeling, minder samenwerking en een grotere afstand tussen medewerkers van andere afdelingen en teams.

Hans Meyer spreker

Door de pandemie zijn veel organisaties anders gaan kijken naar het werken op kantoor. Work from Home en Work from Anywhere zijn niet meer weg te denken en veel organisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken als onderdeel van de HR strategie. Welke hybride mogelijkheden hebben bedrijven om te navigeren in een wereld die zich pas net begint te vormen? Welke nieuwe opties zijn er te bedenken om mensen te blijven binden en boeien en individuele werknemers en teams optimaal te faciliteren? In de huidige economie, waar talent enorm schaars is, realiseren organisaties zich dat het ontwikkelen en het implementeren van een sterke HR visie en strategie cruciaal voor succes is.

Hans Meyer is de oprichter van het hybride hotelconcept Zoku dat ontwikkeld werd in samenwerking met mensen uit de praktijk: digital nomads en met HR managers die internationaal opereren. Hij heeft zelf ervaring met managen op afstand en ter ondersteuning van het Zoku concept doet hij onderzoek naar de Toekomst van werk.