Julia Rijssenbeek

Booking request

Julia Rijssenbeek

Julia Rijssenbeek

Julia Rijssenbeek spreker

Julia Rijssenbeek is filosoof en onderzoeker. In haar PhD onderzoek techniekfilosofie aan de Universiteit van Wageningen, richt ze zich op synthetische biologie en de rol ervan in een biobased economy. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO Zwaartekrachtprogramma Ethics of Socially Disruptive Technologies (ESDT) van de vier technische universiteiten in Nederland.

Daarnaast werkt Julia als onderzoeker bij FreedomLab. FreedomLab is een denktank die onderzoek doet en op basis daarvan toekomstscenario’s verkent. Het onderzoek vindt plaats op het snijvlak van geopolitieke verschuivingen, technologische ontwikkelingen en socio-culturele veranderingen. Het analyseren van de interactie tussen deze gebieden geeft je houvast voor het nadenken over de veranderingen in de maatschappij.

Julia schreef voor de Volkskrant en voor NRC en spreekt regelmatig voor een breder publiek over het voedselvraagstuk en technologische ontwikkelingen op conferenties in Nederland en in het buitenland.

Julia Rijssenbeek in Flow Magazine: De veranderaars #1 Filosoof Julia onderzoekt ons voedselsysteem

Spreker Julia Rijssenbeek

Julia spreekt over:

Voedsel van de toekomst

Ons voedselsysteem bevindt zich op een keerpunt. Na jarenlange vooruitgang, neemt honger weer toe, onze globale waardeketens zijn kwetsbaar voor geopolitieke spanningen, en klimaatverandering zet voedselproductie onder druk. In plaats van enkel de voedselproductie op te schroeven, is een verschuiving naar beter voedsel onvermijdelijk, voedsel dat wordt geproduceerd met de gezondheid van mens en planeet in het achterhoofd. Hoe ziet die verschuiving eruit, wat is de zin en onzin van technologische innovaties daarin, en hoe zien toekomstige voedselsystemen eruit?

De biobased economy

De huidige energiebronnen worden schaarser en natuurlijke ecosystemen staan onder druk. Het gaat langzaam, maar ondertussen realiseert iedereen zich wel dat we moeten inzetten op een systeemverandering. Maar hoe dan?

De VS en China zetten groots in op de biobased economy. In de biobased economy worden fossiele grondstoffen door hernieuwbare biologische grondstoffen vervangen. Synthetische biologie wordt hierin als sleuteltechnologie gezien. Het zou de bouwstenen kunnen leveren voor een duurzaam alternatief voor de huidige vervuilende industrie; van medicijnen, tot energie en voedsel. Door te leren de samenwerking met biologische systemen kunnen we op een andere manier naar materialen en productie te kijken: circulair, ecologisch, en niet-vervuilend.

Wat is de biobased economy precies, hoe kan het vorm gaan krijgen en wat zijn de gevolgen? Julia Rijssenbeek doet onderzoek naar synthetische biologie en de (ethische) gevolgen van de inzet daarvan. In haar lezing legt ze uit hoe je door te leren van biologie een alternatief zou kunnen ontwerpen voor ons huidige industriële model.

Digitale technologie en onze veranderende relatie tot natuur

Lange tijd hebben we onszelf en onze technologische uitvindingen tegenover de natuur geplaatst. Maar dit onderscheid lijkt steeds meer te vervagen. De klimaatcrisis vraagt om anders denken over de verhouding van mens, techniek en natuur. Wat is natuur eigenlijk? Hoe verandert technologie onze relatie tot natuur?

Nieuwe filosofische stromingen en technologie

Wat kunnen we leren van (nieuwe) ideeën binnen de filosofie om de invloed van technologische verandering op ons leven te begrijpen (new materialism, speculative design, technological decisionism, accelerationism, deep ecology and ecomodernism)?

We hadden Julia uitgenodigd op ons digitale event om collega’s inzicht te geven in de voedseltransitie, de thema’s die het globale voedselsysteem bepalen en hoe wij, als Witteveen+Bos, daar een bijdrage aan kunnen leveren. Na de lezing hebben we alleen maar positieve reacties ontvangen van collega’s die eigenlijk nog wel langer naar haar verhaal hadden willen luisteren. Erg blij met het resultaat dus!
— Witteveen+Bos, februari 2022

Brainwash talks: Mens en Natuur

The Role of Nature in Our Technological Future @ THE FUTURE SUMMIT 2020, Pakistan

Kyoorius Designyatra 2019, India

Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.