Lucien Engelen

Booking request

Lucien Engelen

Lucien Engelen

Lucien Engelen is CEO van Transform Health en spreker. Hij is zorginnovatie-strateeg voor onder andere het Center for the Edge Deloitte (wereldwijd), Vodafone Centers for Health (Europa), Laurentius Medical Center (Roermond), HIMSS (Chicago, USA) en Faculty Singularity University Exponential Medicine (Silicon Valley, USA).  

Lucien werkt op het snijvlak van innovatie en strategie en adviseert besturen, overheden, bedrijven en professionals. Zijn advies richt zich op het initiëren van verandering en de duiding van wat daarvoor nodig is. Hij heeft tientallen jaren ervaring in zowel lokale, regionale als (inter)nationale setting.

Als oprichter en (voormalig) directeur van het REshape Center van het Radboud Universitair Medisch Centrum en adviseur van de Raad van Bestuur (2007-2018) heeft Lucien ruime ervaring in de academische kant van de zorg. In een van zijn huidige rollen is hij als strateeg verbonden aan het Laurentius ZH in zijn geboortestad Roermond.

Lucien Engelen spreker

Door zijn praktische aanpak wist hij noodzakelijke veranderingen vroegtijdig te signaleren en door te voeren in een sector die uiteraard aan veel regels gebonden is. Daarvoor had Lucien een loopbaan van meer dan 15 jaar in de acute zorg (Ambulancezorg, meldkamers, veiligheidsdomein).

Het voorgaande heeft hem de afgelopen drie decennia in de voorhoede van zorginnovatie in Nederland en daarbuiten gebracht.
 
Met meer dan 800.000 volgers op LinkedIn is Lucien Engelen een van de 100 officiële LinkedIn influencers, zijn nieuwsbrief wordt door meer dan 150.000 mensen gelezen. Zijn presentaties gaan over: het creëren van een duurzame cultuur voor innovatie, verandermanagement, de toekomst van de zorg, de toekomst van werk, digitalisering, technologie, gezondheid en zorg.

Zijn lezingen zijn praktisch, prikkelend, vooruitziend, dagen uit en niet verstoken van stukje humor en zelfspot.

Lucien is snel, vakkundig, laagdrempelig, meedenkend, betrouwbaar. Erg prettig om mee samen te werken!
–S. Verpaalen, Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A.

 
Onderwerpen:
 

Van zorg naar gezondheid: wat zou jouw rol kunnen zijn in de toekomst van de zorg

Met de dubbele vergrijzing, toenemende burn-outklachten van zorgmedewerkers, tekort aan geschoold personeel en stijgende kosten stevent de zorg af een een implosie. Dit was al vóór de Corona-pandemie, maar dat is alleen maar versterkt. Lucien ziet de oplossing in gezondheid. Makkelijk gezegd, maar hoe kunnen andere organisaties en bedrijven een rol nemen in deze grote uitdaging, en waarom ziet hij vooraal een oplossing in een cross-industrie aanpak.

De zorg verliest de aansluiting met de samenleving

Zorg in al zijn facetten moet een afspiegeling zijn van wat er in de samenleving speelt, maar dan vertaald, zeg maar aangepast, met een paar unieke kenmerken die voor de zorg anders zijn. In de manier waarop we zorg bieden, is er echter een groeiende kloof met de samenleving op het gebied van de gebruikersinterface (UI) en de gebruikerservaring (UX). Zeker in dit (aflopend?) Covid-tijdperk staat beter terugbouwen centraal voor overheden, instellingen en medewerkers in de zorg. In deze keynote geeft Lucien een inspirerende call to action met overzicht, een blik vooruit en tastbare stappen die de volgende dag om 9:30 toegepast kunnen worden.

Retailisering in/van de zorg: the next frontier

Terwijl bijna alle diensten in ons leven zijn gedigitaliseerd en rond de gebruiker zijn gebouwd, heeft de gezondheidszorg nog steeds een zeer grote uitdaging, omdat deze nog steeds marginaal is gedigitaliseerd en het leveringsmodel nog steeds rond de professional is gebouwd. Hoe andere ‘leveranciers van diensten’ een voorname rol kunnen en zullen gaan spelen in het spanningsveld tussen gezondheid en gezondheidzorg. Een spannende blik voorwaard met een vooralsnog niet alledaagse kijk op hoe de uitdagingen in de zorg en maatschappij opgelost zullen gaan worden.

Culture eats strategy for breakfast

Hoe veranderprogramma’s, gericht op een permanente verandering van de (bedrijfs) cultuur, beter zijn dan een ‘losse’ innovatie-strategie.  Hierbij gaat hij ook de diepte in omtrent onderwerpen uit zijn meest recente boek: Augmented Health(care)™; “the end of the beginning”, over waarom het huidige zorgmodel zijn langste tijd gehad heeft. Welke kansen dat biedt, en waar we alert op moeten zijn. Ook in deze lezing aandacht voor de omslag van gezondheidszorg naar gezondheid, naar de rol van retailisering in de zorg en hoe we een betere user-interface broodnodig is in de zorg.


Lucien Engelen (REshape Center) on Where Opportunity & Responsibility Collide | TNW Conference 2017


Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.