Tessa Cramer

Tessa speaks Engels, Nederlands

Topics: Design Thinking, Toekomstdenken

Services: Keynote, Panel, Presentatie

More info: LinkedIn, Website, Twitter,

Booking request

Tessa Cramer

Tessa Cramer

Tessa Cramer  - spreker

Tessa Cramer (PhD) is socioloog en futurist. Momenteel is zij lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool. Daarnaast is ze voorzitter van het kenniscentrum Creative Economy. Tessa geeft regelmatig lezingen en workshops bij overheden en in het bedrijfsleven.

Tessa’s motto is: het kan anders, en dat vergt moed. Ze is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Maar de praktijk is weerbarstig, dat begrijpt zij als geen ander, het is elke dag opnieuw een uitdaging om de wereld met een frisse blik te blijven bezien.

““Nu we ons middenin dit ongemakkelijke sciencefiction scenario bevinden, realiseer ik me hoe belangrijk verbeeldingsvermogen is. We knipperen met onze ogen en we vliegen niet meer, we letten even niet op en alle horeca is dicht. Wie had dat begin dit jaar voor mogelijk gehouden? Niemand. Deze ongekende situatie waarin we als samenleving tot stilstand komen nodigt uit om te bezinnen. De vertraging geeft ons daarnaast tijd om het ongemak in de ogen te kijken en te vragen: wat doet er echt toe? Wat kunnen we loslaten nu we de kans hebben? En wat kunnen we juist nu laten groeien?” (31 maart 2020)

Ze is onderdeel van een nieuwe generatie futuristen, die met verbeeldingskracht en analytische vaardigheden het verdiepende gesprek over de toekomst faciliteren. Haar huidige werk gaat over het belang van de onderstroom, van lange termijn denken. Zij leunt daarbij op het onderscheid dat Eisenhouwer maakte: wat is belangrijk en wat is urgent? Want urgente zaken zijn niet altijd belangrijk en belangrijke zaken zijn niet altijd urgent. Toch lopen onze agenda’s vaak vol met urgente taken, en is het daardoor lastig om de lange termijn in beeld te houden.

Tessa Cramer - Spreker

In haar presentaties neemt Tessa je mee in de mindset van de futurist. Ze biedt haar publiek toegespitste handvatten en instrumenten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. Zij schetst geen ongrijpbare toekomstbeelden maar legt het accent op de wijsheid van aanwezigen, met als doel om hun denken te verbreden over wat technologisch en maatschappelijk mogelijk is.

Tessa Cramer - spreker

Tessa was the perfect keynote for our opening session! Her presentation content and delivery was top notch, from the feedback on social media it sounds like the attendees enjoyed her presentation too. Thank you also to Kiki for all the help and support provided before the event. It was a pleasure to work with you.
–Elena Plugaru – Event programme producer, March 2024 (Birmingham)

Tessa Cramer is ontwapenend, inhoudelijk en inspirerend. Deelnemers waren zeer geboeid. Niet alleen kregen ze een crashcourse in toekomstdenken, ze konden er ook direct praktisch mee aan de slag in hun organisatie.

–Rachel Levi, Chaos in de Orde Festival / Huis van Verbeelding, 20 november 2020

Tessa’s lezing was vernieuwend en inspirerend. Ze presenteerde krachtig, kalm en kreeg het publiek mee in haar verhaal. Daarnaast was het heel fijn om Tessa erbij te hebben als persoon!

–Lina van den Idsert, Reinwardt lecture, 5 maart 2020

Hoe kun je je actief verhouden tot de toekomst? Tessa Cramer, Op de rand van de toekomst#1:

Tessa Cramer in de Podcast voor NIPV (Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid), De crisis van de toekomst, over onze wens voor controle: Misschien moeten we onze wens voor controle op de toekomst eens loslaten, ‘evenals onze aannames, onze bubbels, onze ideeën en disciplines’. Vervolgens moeten we een integraler beeld vormen van wat we op ons af zien komen. Nodig ook jonge mensen uit om mee te praten aan crisistafels, of creatieven. Grappig ding eigenlijk, de toekomst; hij bestaat nog niet eens en toch willen we ‘m veranderen.

Request booking for this expert

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.