Tessa Cramer

Tessa spreekt Engels, Nederlands

Onderwerpen: Design Thinking

Services: Keynote, Panel, Presentatie

Meer info: LinkedIn, Website, Twitter,

Aanvraag expert

Tessa Cramer

Tessa Cramer

Tessa Cramer - Spreker

Tessa Cramer is een futurist, een toekomstgerichte academicus. Zij heeft in de herfst van 2019 haar proefschrift afgerond getiteld Becoming Futurists aan Maastricht University. Ze illustreert met haar onderzoek dat futuristen een voorbeeld zijn van hoe professies tegenwoordig op hele nieuwe manieren worden gevormd.

Tessa is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Ze begrijpt echter als geen ander hoe moeilijk het daadwerkelijk is om de wereld met een frisse blik te bezien. In haar werk combineert ze daarom design- en toekomst denken door vanuit designprincipes aan concrete oplossingen voor de toekomst te werken.

Ze is onderdeel van een nieuwe generatie futuristen, die met verbeeldingskracht en analytische vaardigheden het verdiepende gesprek over de toekomst faciliteren. Haar huidige werk gaat over het belang van de onderstroom, van lange termijn denken. Zij leunt daarbij op het onderscheid dat Eisenhouwer maakte: wat is belangrijk en wat is urgent? Want urgente zaken zijn niet belangrijk en belangrijke zaken zijn niet urgent. Toch lopen onze agenda’s vaak vol met urgente taken, en is het daardoor lastig om de lange termijn in beeld te houden.

Tessa Cramer - spreker

In haar presentaties neemt Tessa je mee in de mindset van de futurist. Ze biedt haar publiek toegespitste handvatten en instrumenten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. Zij schetst geen ongrijpbare toekomstbeelden maar legt het accent op de collectieve wijsheid van aanwezigen, met als doel om het denken te verbreden over wat technologisch en maatschappelijk mogelijk is.

Tessa’s meest recente publicatie is een reflectie artikel in vakblad Ruimte + Wonen. Zij werd gevraagd om de toekomstbestendigheid van de nieuwe visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op de omgeving, de NOVI, te onderzoeken. In dat artikel deelt Tessa dat er verschillende toekomsten te onderscheiden zijn (mogelijk, wenselijk en waarschijnlijk), en dat de NOVI zich heeft beperkt tot één daarvan, de wenselijke toekomst. Dat heeft geleid tot een visie gebaseerd op een opgetogen ideaal van Nederland. De vraag is of dat een toekomstbeeld is dat recht doet aan de opgaven waar we in 2050 voor staan. Tessa Cramer pleit in dat licht voor de noodzaak van het cultiveren van het ongemak. Op basis van dat artikel heeft Tessa op 24 september 2019 een speech gehouden ter introductie van ‘Alles over de NOVI’ in Pakhuis de Zwijger.

Request booking for this expert

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.