Masterclass Aan de slag met Internet of Things Masterclass Aan de slag met Internet of Things

Deze masterclass boeken?

Bel: 020-8202131

Wensen voor een op-maat gemaakte in-house Masterclass? Mail Tessa Sterkenburg!

of vul direct onderstaand formulier in en wij bellen jou voor een vrijblijvende intake!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Masterclass: aan de slag met Internet of Things

Microprocessors en chips worden zó goedkoop en kleinschalig, dat ze steeds vaker onderdeel worden van traditionele producten. De facto worden deze producten allemaal computers, elk gevoed met sensoren en rekenkracht. Hierdoor kan data worden gegenereerd uit bronnen die voorheen technisch onbereikbaar waren. En door de dalende prijs van componenten, worden heel veel business cases ineens economisch haalbaar.

Deze computertjes worden allemaal aan het internet verbonden. En inderdaad niet door middel van traditionele, bekabelde verbindingen. Maar door het Internet of Things. Gegevens kunnen nu real time worden uitgelezen en geanalyseerd.

Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat bedrijven de waardeproposities van hun producten moeten gaan heroverwegen. Een fabrikant die geen ‘smart, connected products’ vervaardigt en dit ook niet van plan is, moet zich achter zijn oren krabben of hij wel de juiste beslissing maakt. Wie op tijd begint, kan een strategisch concurrentievoordeel realiseren uit de extra features die aan producten worden toegevoegd. Michael Porter noemt het de derde golf van IT-gedreven concurrentie (Harvard Business Review, 2014) en geeft aan dat praktisch alle industriën hier mee te maken zullen gaan krijgen.

Het betekent onder andere dat fabrikanten van traditionele producten zich niet langer alleen moeten specialiseren in bijvoorbeeld materialen en productietechnieken, maar ook hardware en software ontwikkeling. En de hiervoor benodigde skillsets en ontwerpmethoden zijn fundamenteel anders dan voorheen.

Doel van de Masterclass

De deelnemers zullen aan het einde van de Masterclass inzicht hebben in wat Internet of Things (IoT) is en wat de implicaties daarvan zijn. Het informeert over de ontelbare mogelijkheden van Internet of Things en geeft inzicht in hoe je als bedrijf op basis van IoT tot nieuwe business modellen kunt komen. Met veel voorbeelden wordt uitgelegd wat er nu al gebeurt op dit gebied, hoe andere bedrijven digitaal transformeren door IoT en wat het kan opleveren voor verschillende industrieën. De deelnemers worden begeleid bij het in kaart brengen van de implicaties van deze nieuwe technologie voor hun eigen organisatie.

Specifiek voor IT bedrijven:
Voor IT bedrijven biedt de masterclass een inzage in hoe bedrijven innoveren en welke kansen er voor hen zijn om daarin een rol te spelen. In het geval van IoT is de integratie van de value chain een cruciale activiteit – bedrijven zijn op zoek naar end-to-end oplossingen die plug ‘n play kunnen worden ingezet. Het is de taak aan de integrator dat aan te bieden, waarbij producten worden ontwikkeld waarin alles zit verwerkt: van chip, tot sensor, tot basestation, tot netwerkdienst, data-analyse en integratie met de bedrijfssystemen.

Voor wie?

Deze masterclass is opgezet voor iedereen die de mogelijkheden van IoT wil begrijpen, bijvoorbeeld:
-Product owners die de mogelijkheden voor de toekomstige productontwikkelingen onderzoeken
-Operations managers die op zoek zijn naar procesverbeteringen
-Business Development en Strategie directors die de toekomstige implicaties van IoT willen begrijpen

Voorbeeldprogramma:

Introductie en achtergrond van IoT
-De hype van het Internet of Things in perspectief
-Van dom product naar intelligent ‘system of systems’
-Technologieën die deze beweging mogelijk maken (Inzicht: ook voor niet-technici!)
-Digitale transformatie door IoT
-Voorbeelden van bedrijven die de stap al hebben gemaakt
-Het 5 krachtenmodel van Porter in het licht van deze digitale transformatie
-Hoe het business model canvas model te gebruiken voor IoT

Aan de slag met IoT
-Implicaties in kaart brengen voor je eigen organisatie
-Data technologieën die voor jouw organisatie van belang zijn
-De business modellen die voor jouw organisatie van toepassing zijn
-Aan de slag met het business model canvas voor IoT

Deze Masterclass wordt in-house gegeven en op maat gemaakt. Direct aan de slag met IoT dus! Het programma kan voor elke organisatie aangepast worden. Voor meer informatie, bel Tessa Sterkenburg op 020-8202131 of mail naar tessa@thenextspeaker.com

wienkegiezemaniot

Over Wienke Giezeman

Wienke Giezeman zette The Things Network op, het eerste crowdsourced gratis en open ‘internet of things’. Ondertussen werkt hij aan het uitbreiden van het netwerk, aan applicaties voor het netwerk en adviseert hij organisaties hoe zij het Internet of Things zouden kunnen gebruiken.