De rol van internet in de energietransitie

Frits Verhoef

Door de stijgende gasprijzen van vorig jaar is de energietransitie in een stroomversnelling geraakt. Nu de snelheid erin zit, is het tijd om na te denken over de volgende stappen. De discussie rondom de (vermeende) milieuonvriendelijkheid van de warmtepomp geeft al aan dat we ons misschien niet alleen op groei (meer zonnepanelen, meer windmolens) moeten richten, maar juist moeten nadenken over hoe we het energiesysteem slim kunnen inrichten binnen de ecologische grenzen van de planeet.

Om dat te doen zijn twee kenmerken van duurzame energie belangrijk:
Ten eerste: het huidige elektriciteitsnetwerk heeft niet voldoende capaciteit. Het aanbod van lokaal opgewekte elektriciteit groeit door de sterke toename van wind- en zonne-energie en de vraag naar elektriciteit groeit ook door bijvoorbeeld warmtepompen en elektrisch vervoer.
Ten tweede: de duurzame energiebronnen zijn van iedereen. Niemand kan claimen dat de wind of de zon van hem of haar is.

De combinatie van deze twee, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk èn de democratisering van de energie opent mogelijkheden voor The Internet of Energy. Het decentrale systeem van het internet dient als voorbeeld voor het energiesysteem van de toekomst. Door lokale hubs te gebruiken waar lokaal opgewekte energie in opgeslagen kan worden, kan het centrale netwerk ontlast worden. Daarnaast kan de benodigde energie per uur geregeld worden met behulp van internet-technologie, zodat het in onderling overleg verdeeld kan worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden bereikt dat mensen vooral energie gebruiken wanneer de zon schijnt. The Internet of Energy lijkt hiermee de sleutel tot een nieuw en duurzaam energie-systeem te zijn.

Wil je meer weten over de rol van het internet is in de energietransitie? Frits Verhoef is medeoprichter van econic, een bedrijf dat woningen verduurzaamd door warmte- en energiesystemen die tegen een maandelijkse vergoeding worden geïnstalleerd en onderhouden. Hij spreekt over de uitdagingen en de oplossingen binnen de energietransitie.